Thông tin về khách hàng AWS: Đại học Kookmin

MegazoneCloud AWS Cloud Case Study : Kookmin University

국민대학교

Giới thiệu chung

Tiền thân của đại học Kookmin là Kookmin Daehakkwan được thành lập và khai giảng vào ngày 1 tháng 9 năm 1946. Đến năm 1948 trở thành trường Đại học Kookmin, và từ tháng 3 năm 1981 đã chuyển đổi thành trường đại học tổng hợp.

Trường có 14 khoa cao học, 14 trường đại học chuyên ngành (gồm 15 phân khoa, 26 khoa chuyên ngành) cùng với 22,000 học sinh và 441 giáo viên. Trường có các cơ quan bổ sung như Viện phát triển giáo dục thiết kế UIT, Trung tâm giáo dục quốc tế, và hơn 40 viện nghiên cứu như Viện nghiên cứu văn học, Viện nghiên cứu Hàn Quốc học, Viện nghiên cứu kinh doanh, Viện nghiên cứu công nghệ thông tin, Viện nghiên cứu công nghệ sản xuất,…

Thử thách

Sự quan tâm của sinh viên Đại học Kookmin đối với điện toán đám mây trong thế hệ mới tăng lên nhanh chóng, chính vì vậy họ đã cố gắng thực hành xử lí dữ liệu quy mô lớn một cách hiệu quả trong phòng nghiên cứu Big Data của trường, tuy nhiên để có thể thực hành với hệ thống server vận hành của trường thì còn có quá nhiều thiếu thốn. Do đó Đại học Kookmin đã có kế hoạch chuyển đổi sang môi trường Cloud.

Tại sao lại Amazon Web Services

Trường Đại học Kookmin đã so sánh các dịch vụ Cloud và quyết định lựa chọn Amazon Web Services(AWS) để chuyển đổi một phần hệ thống của Đại học Kookmin.

Dịch vụ AWS mà hiện tại trường Đại học Kookmin đang sử dụng là Cloud Computing(EC2) và Lambda. Thông qua dịch vụ Lambda(Serverless Compute) để tiến hành nghiên cứu về cách tính toán ma trận phân tán hiệu quả trong môi trường điện toán đám mây từ đó cung cấp một dịch vụ ổn định cho các giáo sư và sinh viên và từ đó tăng cao độ hài lòng về dịch vụ.

Thành quả

Sự xuất hiện của các hệ thống dựa trên nền tảng AWS đã cho phép việc chủ động đối ứng với các dịch vụ hướng tới người dùng khi phát sinh lỗi không mong muốn. Ví dụ, trong trường hợp có một vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu big data, trước đây người ta cần phải tìm ra vấn đề xảy ra ở đâu và phải mất rất nhiều thời gian và công sức để giải quyết nó. Tuy nhiên, hiện nay kể từ sau khi hệ thống AWS xuất hiện, việc xác định và khắc phục sự cố dễ dàng hơn rất nhiều giúp cho các nghiên cứu về big data có thể được tiếp tục nhanh chóng.