Thông tin về khách hàng AWS: Đại học Yonsei

MegazoneCloud AWS Cloud Case Study : Yonsei University

연세대학교

Thông tin chung

Tháng 1 năm 1957, đại học Yeonhee và Đại học Y khoa Severance đã tích hợp lại thành Đại học Yonsei. Cơ sở tại Shinchon bao gồm 17 trường cao học và 16 trường đại học

Vào tháng 1 năm 1957, Đại học Yonsei và Đại học Y khoa Severance đã được tích hợp vào Đại học Yonsei. Cơ sở Shinchon bao gồm 17 trường sau đại học và 16 trường đại học chuyên ngành (73 phân khoa/khoa chuyên ngành). Tổng số sinh viên theo học là 28.000 sinh viên và có tới 1.490 giáo viên toàn thời gian.

Cơ sở của Wonju bao gồm 4 trường cao học, 5 trường đại học chuyên ngành (6 phân khoa, 24 khoa chuyên ngành) và trường độc lập. Trườngó 8.000 sinh viên theo học và 320 giáo viên toàn thời gian. Có hơn 130 cơ quan liên quan như thư viện, ký túc xá, viện nghiên cứu ngôn ngữ, viện giáo dục trọn đời, bảo tàng và viện nghiên cứu như Viện nghiên cứu Quốc học, Trung tâm nghiên cứu Đông Tây, Trung tâm nghiên cứu kiểm soát chức năng bộ gen, Trung tâm nghiên cứu sinh trắc học, Trung tâm nghiên cứu đạo đức y sinh,…

Thử thách

Hiện tại, Đại học Yonsei cần thay thế các server và cải thiện hệ thống sao lưu do lỗi thiết bị. Ngoài ra, trong bối cảnh môi trường giáo dục đang ngày càng trở thành một xã hội thông tin thông minh, giáo sư và sinh viên đòi hỏi được cung cấp thêm rất nhiều thông tin. Đặc biệt, rất nhiều sinh viên luôn lo lắng về việc đăng kí tín chỉ học và luôn cần sự cải thiện. Do đó trường đã xem xét tới việc chuyển đổi Cloud đối với các nghiệp vụ của trường, tư liệu hành chính, trang chủ,…

Tại sao lại Amazon Web Services

Đại học Yonsei đã đưa ra đề xuất chính sách hoạt động và kiến trúc bảo mật để quyết định chuyển hệ thống sang Amazon Web Services (AWS). Đại học Yonsei đã sử dụng dịch vụ EC2, S3 của AWS và ứng dụng Auto Scaling để giảm thiểu tối đa phí duy trì.

Tổ chức CAF workshop để có thể thu thập nhu cầu của nhân viên công ty và nhận được sự đồng thuận. Các nhân viên IT sẽ có thể được tiếp cận với những kĩ thuật mới nhất về AI, Big Data, IoT thông ty AWS.

Thành quả

Tiến hành việc chuyển đổi sang các dịch vụ web CMS và nâng cao sự quan tâm và mức độ hiểu biết về AWS của nhân viên IT thông qua các hội thảo đào tạo CEP và CAF workshop. Giới thiệu về AWS cho nhân viên IT và cung cấp chương trình đào tạo và thực hành để nhân viên có thể nhanh chóng học về AWS thông qua chương trình CEP. Đồng thời cũng tiến hành CAF workshop để tiếp nhận những nhu cầu của nhân viên và thông qua thảo luận để nhận sự đồng thuận cho quá trình chuyển đổi sang AWS.