Thông tin về khách hàng AWS: Hiệp hội nhãn khoa Hàn Quốc

MegazoneCloud AWS Cloud Case Study : Korean Ophthalmological Society

대한안과학회

Giới thiệu chung

Là một hiệp hội được tạo nên bởi các chuyên gia về nhãn khoa của Hàn Quốc và các bác sĩ Hàn Quốc hiện đang làm việc trong khoa mắt hay nghiên cứu về nhãn khoa. Để thúc đẩy sự phát triển của nhãn khoa, hiệp hội thường xuyên tổ chúc các dự án nhằm thúc đẩy và nâng cao cải thiện sức khỏe cộng động như tổ chức các hội nghị học thuật và giáo dục nghiên cứ, xuất bản các tạp chí và sách học thuật,…

Thử thách

  • Phát sinh các khó khăn về mặt thời gian khi mỗi năm thực hiện kiểm tra mắt cho hàng nghìn bệnh nhân và để có thể đánh giá chuyên môn thì các hội viên cần tiến hành theo dõi On-Site.
  • Phát sinh các giới hạn về mặt vật lí để có thể tiếp cận với hệ thống giám sát.
  • Phát sinh các giới hạn đối với thông số kĩ thuật Computing cao khi điều khiển hệ thống giám sát.

Vì sao lại là Amazon Web Services

AWS được lựa chọn bởi việc xây dựng hệ thống giám sát không hề gây ảnh hưởng tới hệ thống bảo an cũng như hiệu suất, đồng thời còn mang tới sự thuận tiện cho người dùng khi bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng thông qua AppStream.

Vai trò của MegazoneCloud

  • Tạo tài khoản và xây dựng giải pháp Zeiss để theo dõi trong AppStream
  • Tích lũy dữ liệu và tạo môi trời sao lưu để đọc dữ liệu qua S3
  • Thiếp lập kết nối bảo mật VPN để bảo mật tương tác với hệ thống giám sát chính
  • Cung cấp tốc độ truy cập cao cho dù là truy cập từ nước ngoài bằng CloudFront

Thành quả

Hiệu suất được nâng cao do các hội viên không bị giới hạn bởi thời gian và không gian vật lí mà vẫn có thể truy cập vào hệ thống giám sát, đồng thời bất cứ ai cũng có thể sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng.