Thông tin về khách hàng AWS: Trung tâm Đổi mới Kinh tế Sáng tạo Gyeonggi (GCCEI)

MegazoneCloud AWS Cloud Case Study : Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation (GCCEI)

경기창조경제혁신센터

Giới thiệu chung

Trung tâm Đổi mới Kinh tế Sáng tạo Gyeonggi đang thực hiện các dự án hỗ trợ sự mở rộng ra toàn cầu của các Trung tâm Đổi mới từ tỉnh khác, đồng thời cũng tiến hành hỗ trợ và nuôi dưỡng cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chuyên ngành như IT/ Game/ Truyền thông thế hệ mới và ủng hộ các doanh nghiệp liên doanh, các công ty vừa và nhỏ. Ngoài ra Trung tâm còn tiến hành hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, các doanh nghiệp liên doanh, các công ty vừa và nhỏ của địa phương có làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn trong việc mở rộng ra toàn thế giới.

Thử thách

  • Cần mở website dành cho việc hỗ trợ hoạt động mở rộng ra nước ngoài trong thời gian ngắn của dự án
  • Cần cung cấp tốc độ truy cập nhanh để thu hút đầu tư nước ngoài
  • Cần có không gian lưu trữ mang tính chủ động cho việc tích lũy dữ liệu của các dự án khởi nghiệp và các công ty liên doanh

Tại sao lại Amazon Web Services

AWS được lựa chọn vì có khả năng cung cấp dịch vụ tốc độ cao cho dù là truy cập từ nước ngoài, điều này rất cần thiết cho các dự án cần mở rộng phát triển toàn cầu. Đồng thời để có thể cung cấp sự mở rộng hệ thống một cách tự do tùy theo nhu cầu về tài nguyên cơ sở hạ tầng không thể dự đoán trước thì AWS chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Vai trò của MegazoneCloud

  • Cung cấp cơ sở hạ tầng để xây dựng website một cách nhanh chóng bằng EC2, RDS, Route53
  • Tích lũy dữ liệu hình ảnh cần thiết cho website bằng việc sử dụng S3
  • Xây dựng một không gian liên kết cơ sở dữ liệu nhanh chóng bằng RDS DB
  • Cung cấp tốc độ truy cập nhanh cho dù là ở nước ngoài bằng CloudFront

Thành quả

  • Mở website Startup Korea (www.startupkorea.com) chỉ trong thời gian ngắn của dự án
  • Cung cấp tốc độ duyệt web nhanh chóng cho dù là truy cập từ nước ngoài
  • Thiết lập cơ sở dịch vụ liên kết trang web thông qua cấu hình cơ sở dữ liệu của các dự án khởi nghiệp và các công ty liên doanh