Thông tin về khách hàng AWS: Woongjin ThinkBig

MegazoneCloud AWS Cloud Case Study : WoongjinThinkBig

웅진싱크빅

Thông tin chung

Sở hữu công ty mẹ là tập đoàn Woongjin, Woongjin ThinkBig, một công ty chuyên về xuất bản và dịch vụ giáo dục, đã tái thành lập sau khi tiến hành phân chia nhân lực vào tháng 5 năm 2007, chia Woongjin ThinkBig thành Woongjin Holdings – công ty chịu trách nhiệm đầu tư và Woongjin ThinkBig – công ty chịu trách nhiệm kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Woongjin ThinkBig là về các dịch vụ quản lý học tập như Woongjin ThinkBig Toán Học, Think U Toán học, Woongjin ThinkBig Hàn Ngữ, Tiếp cận Hangul, Câu lạc bộ sách nghiên cứu Toán học, Câu lạc bộ sách nghiên cứu Hangul và Câu lạc bộ sách nghiên cứu Hàn Ngữ,… về các bộ sách như <Bộ sách ảnh khoa học Banana Rocket>, <Bách khoa học tập thế kỉ 21 Woongjin>,… Trong lĩnh vực giáo dục anh ngữ có bộ sách giáo khoa hỗ trợ học tiếng anh ELT (English Language Teaching) và các bộ truyện cổ tích bằng tiếng anh. Woongjin ThinkBig còn có công ty con là Woongjin Compass Co., Ltd. (Trước đó là Compus Media Co., Ltd.).

Thử thách

 • Cần phải xác định cấu hình phân tích dữ liệu cho tổ marketing nội bộ.
 • Cần có kho tích hợp dữ liệu hỗ trợ học máy (machine learning).
 • Cần phải tích hợp được cả dữ liệu cố định và không cố định
 • Phân tích dữ liệu trực tuyến

Vì sao lại là Amazon Web Services

AWS được đánh giá là thích hợp bởi có sở hữu kinh nghiệm lâu năm và rất nhiều nhiều tài liệu tham khảo nên sẽ có thể đã có thể xây dựng nên một hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên kho lưu trữ dữ liệu không có giới hạn và có khả năng mở rộng hệ thống một cách tự do thông qua các dịch vụ AWS khác nhau.

Vai trò của MegazoneCloud

 • Xử lí dữ liệu theo thời gian thực thông qua Kinesis
 • Thiết lập môi trường phân tích dữ liệu sử dụng EMR
 • Xây dựng môi trường cấu hình data mart sử dụng Aurora DB
 • Thiết lập hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến thông qua ElasticSearch

The Benefits

 • Có thể xử lí dữ liệu và phân tích dữ liệu cố định/không cố định trực tuyến
 • Có thể sử dụng như một kho lưu trữ dữ liệu cho mục đích học máy
 • Thiết lập cơ sở để xây dựng website dành cho marketing thông qua cấu hình data mart