Triển khai AWS cho ABC Studio

MegazoneCloud AWS Case Study : ABC Studio

Mô hình kinh doanh

ABC Studio là một công ty khởi nghiệp điều hành ‘StyleBox’, một dịch vụ trung tâm mua sắm tích hợp dành cho phụ nữ tại Việt Nam – ZigZag

Tại sao chọn MegazoneCloud?

Tư vấn kỹ thuật là cần thiết để xây dựng một dịch vụ trung tâm mua sắm tích hợp dành cho phụ nữ Việt Nam, khai trương vào năm 2021. Cổng hỗ trợ kỹ thuật của MegazoneCloud (AWS) và đánh giá kiến ​​trúc AWS sẽ được cung cấp miễn phí mỗi quý một lần trong tương lai khiến chúng tôi cảm thấy có một sức hút lớn và quyết định tiến hành hợp đồng sử dụng  AWS với MegazoneCloud.

Lợi ích

Chúng tôi đã khắc phục các thiếu sót kỹ thuật xảy ra khi hoạt động nhờ nhận được hỗ trợ tối ưu từ MegazoneCloud, đảm bảo khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao của hệ thống máy chủ. Trong trường hợp trung tâm thương mại bị lỗi đơn giản, sự cố trong vài giây có thể dẫn đến tổn thất từ ​​hàng triệu won đến hàng trăm triệu won vì thế chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ kỹ thuật từ MegazoneCloud.