Triển khai AWS cho Boomco Communications

MegazoneCloud AWS Case Study : Boomco Communications

Mô hình kinh doanh

Boomco Communication đang cung cấp các dịch vụ giáo dục tiếng Hàn theo yêu cầu cho khách hàng muốn học tiếng Hàn trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Vì sao chọn MegazoneCloud?

Cần có một cấu hình tốt hơn cho kiến ​​trúc dịch vụ AWS đã xây dựng trước đó và MegazoneCloud đã được lựa chọn để hướng tới việc triển khai kiến ​​trúc cấp cao phù hợp với tiêu chuẩn 5 Pillar thông qua việc đánh giá lại kiến ​​trúc AWS.

Lợi ích

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu của cấu hình dịch vụ, với sự hỗ trợ của MegazoneCloud, chúng tôi mong muốn triển khai AWS Well-Architected Infrastructure để xử lý lưu lượng truy cập cao  nhờ vào tính năng High Availabilty tốt của các dịch vụ AWS.