Triển khai AWS cho Go2joy

Megazone Cloud AWS Case Study : Go2Joy

Mô hình kinh doanh

Go2Joy (sau đây gọi là Go2Joy) là một dịch vụ ứng dụng đặt phòng khách sạn giúp giới thiệu cho mọi người các khách sạn lân cận..

Tại sao chọn MEGAZONE CLOUD?

Go2Joy đã trở thành khách hàng của Megazone vào năm 2019 vì nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật AWS từ Megazone Cloud, duy trì các khoản tín dụng dịch vụ AWS và phát hành hóa đơn thuế (VND) tại Việt Nam.

Lợi ích

Go2Joy đang nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Megazone Cloud đối với cấu hình kiến ​​trúc kết hợp Hybrid đảm bảo luật an ninh mạng về dữ liệu của người dùng dịch vụ liên quan đến AWS. Ngoài ra, Megazone Cloud hỗ trợ Go2joy trong việc phát hành hóa đơn VAT liên quan đến việc sử dụng dịch vụ AWS, điều này rất cần thiết cho hoạt động kinh doanh tại của Go2joy tại Việt Nam. Khi việc mở rộng dịch vụ mở rộng, chi phí AWS tiết kiệm từ 25%-30% nhờ vào sự tư vấn của Megazone Cloud trong việc sử dụng các phiên bản máy chủ Saving và Reserved