Triển khai AWS cho OKXE

MegazoneCloud AWS Case Study : OKXE

Tại sao chọn MegazoneCloud?

OKXE bắt đầu ký hợp đồng dịch vụ thông qua MegazoneCloud để nhận hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ AWS thông qua portal hỗ trợ kỹ thuật AWS của riêng MegazoneCloud đảm bảo cho việc vận hành cơ sở hạ tầng cũng như quản lý kiến ​​trúc một cách hiệu quả.

Lợi ích

Khi số lượng khách hàng và giao dịch tăng lên, chúng tôi nhận được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ thông qua việc đánh giá kiến ​​trúc của MegazoneCloud để đảm bảo khả năng mở rộng và tính linh hoạt của các máy chủ . Thông qua hướng dẫn về việc lựa chọn kích cỡ và lập lịch phù hợp cho máy chủ căn cứ vào thực tế sử dụng, cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn khi lượng lưu lượng truy cập tăng lên. Chúng tôi liên tục nhận được các hướng dẫn tái cấu trúc cho các dịch vụ cơ sở hạ tầng đi kèm. Chúng tôi ước tính chi phí sử dụng hàng năm sẽ giảm ít nhất 25 ~ 30%.