MegazoneCloud AWS Case Study : SpaceT

MegazoneCloud AWS Case Study : SpaceT

Mô hình kinh doanh

SpaceT kinh doanh phân phối hơn 60 thương hiệu và hơn 7.000 sản phẩm thương mại điện tử nội thất chất lượng cao trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Tại sao chọn MegazoneCloud?

Trước đây tính linh hoạt và khả năng mở rộng của cấu hình cơ sở hạ tầng của ‘Haraban’- một giải pháp trung tâm mua sắm địa phương ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Khi xem xét một môi trường với máy chủ có thể mở rộng và linh hoạt chúng  tôi đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo về kiến ​​trúc của MegazoneCloud. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng thanh toán tích hợp.

Lợi ích

Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình cấu hình dịch vụ, chúng tôi cho rằng các rủi ro như tắc nghẽn dịch vụ do lưu lượng truy cập cao vì tính chất đặc thù của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử sẽ được giảm thiểu với sự hỗ trợ của MegazoneCloud dựa trên nền tảng Well-Architected  đảm bảo khả năng sẵn sàng mở rộng.