Triển khai AWS cho ABC Studio

MegazoneCloud AWS Case Study : ABC Studio

Mô hình kinh doanh

Thinking Wolf là công ty cung cấp dịch vụ ứng dụng quảng cáo tự phát triển sử dụng cash slide service.

Tại sao chọn MegazoneCloud?

Do tính chất của dịch vụ quảng cáo, có rất nhiều lưu lượng truy cập, và chúng tôi chọn MegazoneCloud để cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động ngày càng mở rộng của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng khi sử dụng miễn phí giải pháp siêu thanh toán của MegazoneCloud, cho phép chúng tôi kiểm tra chi phí AWS theo thời gian thực cũng như luôn nhận được tư vấn kỹ thuật miễn phí khi xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu.

Lợi ích

Do bản chất của hoạt động dịch vụ ứng dụng quảng cáo, chúng tôi đã cắt giảm nhiều chi phí cũng như nhân lực thông qua việc sử dụng Kubernetes (Docker). Việc MegazoneCloud giới thiệu cho chúng tôi các phiên bản máy chủ Saving, Reserved dự kiến ​​sẽ tiết kiệm chi phí ít nhất 20% trong tương lai.